Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 - Administrative Instruction Nr. 04/2015 - Administrativno Uputstvo Br. 04/2015

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 Komisioni per Vleresimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale - Administrative Instruction no. 04/2015 Commission for the Evaluation of Medicinal Products and Devices - Administrativno uputstvo br. 04/2015 Komisija za vrednovanje medicinskih proizvoda i sredstva

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 Komisioni per Vleresimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale