Konkurs

KONKURS PËR POZITËN, DREJTOR EKZEKUTIV NË AGJENCINË E KOSOVËS PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE - MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KONKURS PËR POZITËN, DREJTOR EKZEKUTIV NË AGJENCINË E KOSOVËS PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE - MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Drejtor_Ekzekutiv.pdf