Deklarata që barnatorja nuk ka pësuar ndryshime nga vlerësimi paraprak nga ana e zyrtarëve AKPPM-së

23-12-2020

Deklarata që barnatorja nuk ka pësuar ndryshime nga vlerësimi paraprak nga ana e zyrtarëve AKPPM-së