Udhërrëfyesi për Mock-Up

18-01-2024

udhërrefyes për modelimin e paketimit të jashtëm (Mock-Up) dhe paketimin imediat gjatë aplikimeve për Autorizim për Marketing (AM), Ripërtrirjet dhe Variacionet që kanë ndryshime në to.

Dokumentet e bashkangjitura