Aplikacioni i ri për variacion

Versioni i ri i aplikacionit për variacion

29-10-2020