Letër drejtuar profesionistëve shëndetësor për përditësimet e informacioneve të barit Cibinqo (abrocitinib) dhe Xeljanz (tofacitinib)

04-04-2024

Letër drejtuar profesionistëve shëndetësor për përditësimet e informacioneve të barit Cibinqo (abrocitinib) dhe Xeljanz (tofacitinib)