Formular i aplikimit për deklarim / rideklarim te çmimit /ndryshimin e çmimit (excel)

14-03-2023

NJOFTIM Njoftojmë që me propozim të Komisionit për përcaktimin e çmimit të barnave dhe me miratimin e Minisitrit të Shëndetësisë, shpallet e hapur faza e deklarimit të çmimeve të barnave në afat prej 10 ditëve kalendarike duke filluar me 2 Prill 2024.