PSO - PROCEDURA, FORMATI, APLIKIMI/RIDEKLARIMI I ÇMIMIT DHE APLIKIMI PËR NDRYSHIM TË ÇMIMIT TË PRODUKTIT MEDICINAL

14-03-2023

NJOFTIM Njoftojmë që me propozim të komisionit për përcaktimin e çmimit të barnave dhe me miratimin e Minisitrit shpallet e hapur faza e deklarimit të çmimeve të barnave në afat prej 10 ditëve kalendarike duke filluar me 2 prill 2024. https://drive.google.com/file/d/1htBaKxtFwTdXfGQ4rQOuUM_JhLPB-BXA/view?usp=sharing KLIKO