Vendim - Për shtyrje të afatit për përfundimin e procedurave të rekrutimit për pozitën e nivelit të lartë drejtues - Drejtor Ekzekutiv në AKPPM

22-11-2023

Vendim - Për shtyrje të afatit për përfundimin e procedurave të rekrutimit për pozitën e nivelit të lartë drejtues - Drejtor Ekzekutiv në AKPPM