Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajsije Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë

13-10-2023

Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajsije Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë