AKPPM i kundërpergjigjet Drejtoratit të Shëndetesisë së Komunes së Prishtinës

11-09-2023

AKPPM i kundërpergjigjet Drejtoratit të Shëndetesisë së Komunes së Prishtinës Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale sqaron se arsyetimi i Drejtoratit të Shëndetesisë së Komunes së Prishtinës duke u thirrur në nenin 40 të Ligjit për Tregtinë e Brendshme Nr.2004/18 është munduar ta arsyetojë Rregulloren për përcaktimin e orarit të punës dhe kujdestarive të Barnatoreve duke i cilësuar ato si “Shitore” nuk ka bazë ligjore sepse ky Ligj nuk ngërthen në vete Institucione Shëndtesore (Barnatoret).