Njoftim për pezullimin e certifikatave të MA

15-08-2023

Agjencioni I Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale njofotn palët se ka pezulluar gjithsejt 654 produkte medicinale përmes 162 Vendimeve deri në realizimin e importit të rradhës. Produktet medicinale të pezulluara të cilat do të importohen, përfaqësuesi apo bartësi i AM-së duhet t'i pëlotësojë kushtet e cekura në këtë njoftim.