Vendim për shtyrje te afatit për procedura te rekrutimit për poziten Drejtor ekzekutiv AKPPM

09-06-2023

Vendim për shtyrje te afatit për procedura te rekrutimit për poziten Drejtor ekzekutiv AKPPM