Letër informuese për profesionistët shëndetësorë - Produktet medicinale që përmbajnë folkodinë nuk janë më të disponueshme në tregun e BE-së

12-04-2023

Letër informuese për profesionistët shëndetësorë - Produktet medicinale që përmbajnë folkodinë nuk janë më të disponueshme në tregun e BE-së

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - DHPC-Pholkodine.pdf