Njoftim për riaktivizimin e aplikacioneve për AM (Autorizim për Marketing)

10-03-2023

Të nderuar/a, Ju njoftojmë se pas një testimi të sukesshëm të sistemit digjital “Barnatari” aplikacionet për AM (Autorizim për Marketing) është riaktivizuar. Edhe njëheë ju falemnderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e juaj.