Njoftim për anulimin e procedurës së rekrutimit për pozitën Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë

30-12-2022

Njoftim për anulimin e procedurës së rekrutimit për pozitën Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë