Njoftim nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik – Lista e ngushtë për rekrutimin e drejtorit ekzekutiv të AKPPM-së

27-12-2022

Njoftim nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik – Lista e ngushtë për rekrutimin e drejtorit ekzekutiv të AKPPM-së