Kryeshefi i AKPPM-së z.Sejdë Tolaj, priti sot përberjen e re të Bordit të Ankesave të caktuar sipas Vendimit të Ministres së Shendetësisë

07-11-2022

Kryeshefi i Agjencisë së Kosoves për Produkte dhe Paisje Medicinale z.Sejdë Tolaj, priti sot përberjen e re të Bordit të Ankesave të caktuar sipas Vendimit të Ministres së Shendetësisë. Bordi i ankesave ka përgjegjësinë për shqyrtimin e çdo ankese të ngritur nga një subjekt ose person fizik, përkitazi me vendimet e nxjerra nga AKPPM. Z.Tolaj i ofroi bashkëpunim dhe mbishtetjen e plotë për mbarëvajtjen e punëve të këtij organi ligjor të AKPPM-së si në aspektin e mbishtetjes administrative pirmes caktimit të sekretarisë teknike, poashtu edhe të krijimit të kushteve për punë. 07.11.2022 Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv të AKPPM-së