NJoftim mbi publikimin e Regjsitrit të VII-të të barnave

02-11-2022

Njoftim per palët e interesit, Ju njoftojmë se, AKPPM në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës janë në përpilim të regjistrit të radhës nr.7 i cili do të publikohet në dhjetor të vitit 2022. Prandaj kërkojmë nga ju që të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet që keni mbi gabimet eventuale të produkteve të juaja medicinale në regjistrat e kaluar të barnave, t'i drejtoni me kërkesa të dokumentuara tek anëtarja e komisionit znj.Sulltane Havolli përmes postës elektronike: sulltane.havolli@rks-gov.net. Afati për dërgimin e këtyre kërkesave përfundon me 09.11.2022.