Lajmërim i rëndësishëm për zgjatjen e afatit të përdorimt të produkutit të gatshëm për Comirnaty

07-12-2021

Lajmërim i rëndësishëm për zgjatjen e afatit të përdorimt të produkutit të gatshëm për Comirnaty