Letër drejtuar profesionistëve shëndetësorë dhe plani i komunikimit për Xeljanz, film tableta të mbështjelluara, 5 mg dhe 10 mg

29-04-2021

Letër drejtuar profesionistëve shëndetësorë dhe plani i komunikimit për Xeljanz, film tableta të mbështjelluara, 5 mg dhe 10 mg

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - DHCP_Xeljanz.pdf