Posta elektronike zyrtare për raportimin e efekteve anësore nga stafi shëndetësor për pacientët e vaksinuar kundër COVID-19 - phv.akppm@rks-gov.net

01-04-2021

Posta elektronike zyrtare për raportimin e efekteve anësore nga stafi shëndetësor për pacientët e vaksinuar kundër COVID-19 phv.akppm@rks-gov.net