Vaksina COVID-19 AstraZeneca: përfitimet ende tejkalojnë rreziqet, pavarësisht lidhjes së mundshme me mpiksje të rrallë të gjakut me trombocite të ulëta të gjakut

19-03-2021

Vaksina COVID-19 AstraZeneca: përfitimet ende tejkalojnë rreziqet, pavarësisht lidhjes së mundshme me mpiksje të rrallë të gjakut me trombocite të ulëta të gjakut

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Lajme EMA 18 03 2021.pdf