Aprovohet bari i parë për trajtimin e sëmundjes COVID-19

07-07-20020

Më 3 korrik 2020, Komisioni Europian (KE) aprovoi një vendim zbatues që lejon autorizim të kushtëzuar të marketingut për Veklury, substanca aktive e së cilës është remdesivir.

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Remdesivir 25 06 2020.pdf