Trajtimi i parë për COVID-19 rekomandohet për autorizim në UE

25-06-2020

Komiteti i EMA-s për barnat për përdorim human (CHMP) ka rekomanduar dhënien e autorizimit të kushtëzuar për marketing për Veklury (remdesivir) për trajtimin e COVID-19 tek të rriturit dhe adoleshentët nga mosha 12 vjeç me pneumoni që kërkojnë oksigjen shtesë.

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Remdesivir 25 06 2020.pdf