Njoftim për Procedurën e Pranimit në Shërbim për procedurën konkuruese me nr. të referencës RN00013160

27-02-2024

Bazuar në nenin 39 të Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, nenin 7 të Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Publik, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore shpall këtë Njoftim Kandidatët të cilët kanë të drejtë të vazhdojnë konkurimin për procedurën konkuruese me Nr. të referencës RN00013160, pozita: Zyrtar i Pasurisë janë: 1. Agnesë Salihu-Avdiu 2. Albulena Avdullahi 3. Anita Dina 4. Arta Demaj 5. Behxher Hashani 6. Besim Nokshiqi 7. Besmir Morina 8. Blerta Hajrizi 9, Bukurije Makolli Ukaj 10. Ferat Maliqi 11. Gëzim Ahmeti 12. Granit Hoxha 13. Indrit Basha 14. Jasminë Hoti 15. Jehona Muli 16. Labinot Mustafa

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - 690.pdf