Njoftim për ndërprerje të procedurës për pozitën Drejtor Ekzekutiv në AKPPM

14-12-2023

Ndërpritet procedura e rekrutimit me nr. Kodi RN00012066 e shpallur me datë 13.07.2023 për pozitën Drejtor Ekyekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajsije Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, për arsye se gjatë vlerësimit profesional nga Komisioni Shtetëror i Pranimit nuk kanë arritur të kalojnë pragun minimal mbi 70% të pikëve të përgjithshme të vlerësimit të paktën dy kanditatë fitues.