PRAC rekomandon masa të reja për të shmangur ekspozimin e topiramatit në shtatzëni

07-09-2023

Kufizime të mëtejshme në përdorim; do të zbatohet një program për parandalimin e shtatzënisë

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - PRAC-Topiramat.docx