Lista e ngushtë për pozitën, Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë

23-08-2023

Lista e ngushtë për pozitën, Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë