Letër drejtuar profesionistëve shëndetësor – fluorokinolonet-Alkaloid – përkujtesë për kufizimet e përdorimit

24-07-2023

Letër drejtuar profesionistëve shëndetësor – fluorokinolonet-Alkaloid – përkujtesë për kufizimet e përdorimit