NJOFTIM

Për ndërprerje të procedurës së rekrutimit për pozitën Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Minsitrisë së Shëndetësisë

NJOFTIM Për ndërprerje të procedurës së rekrutimit për pozitën Drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në kuadër të Minsitrisë së Shëndetësisë