Letër drejtuar profesionistëve shëndetësorë për përditësimet e informacioneve të barit INFLECTRA 100mg pluhur për koncentrat për tretësirë infuzioni

15-04-2022

Letër drejtuar profesionistëve shëndetësorë për përditësimet e informacioneve të barit INFLECTRA 100mg pluhur për koncentrat për tretësirë infuzioni

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - DHCP_Inflectra.pdf