Komiteti për siguri i EMA-s vazhdon investigimin e vaksinave COVID-19 AstraZeneca dhe ngjarjeve tromboembolike - përditësimi i mëtejshëm

16-03-2021

Komiteti për siguri i EMA-s vazhdon investigimin e vaksinave COVID-19 AstraZeneca dhe ngjarjeve tromboembolike - përditësimi i mëtejshëm