Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në konkursin për anëtarë të KVPPM-së, në AKPPM

01-12-2020

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, në bazë të Nenit 7 të Ligjit Nr. 04/L-190 për Produkte dhe Pajisje Medicinale shpall konkurs për emërimin e 7 anëtarëve të Komisionit (KVPPM) si : 1. 3 farmacistë 2. 1 doktor i mjekësisë 3. 1 doktor i stomatologjisë 4. 1 farmakolog klinik 5. 1 anëtar kimist, biolog, biokimist etj i fushës përkatëse