Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në konkurset në AKPPM

Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në konkurset në AKPPM

Përmes këtijë postimi ju njoftojmë për zgjatje të afatit për aplikim në konkurset në AKPPM. Më poshtë mund të shkarkoni njoftimin.