Deklarata që barnatorja nuk ka pësuar ndryshime nga vlerësimi paraprak nga ana e zyrtarëve AKPPM-së

15-03-2022

Deklarata që barnatorja nuk ka pësuar ndryshime nga vlerësimi paraprak nga ana e zyrtarëve AKPPM-së