Udhëzues për klasifikimin e produkteve medicinale galenike (përgatesa galenike) nga produktet që kanë Marketing Autorizim të përgatitura në shkallë industriale

21-01-2020

Bashkangjitur gjeni udhëzuesin për klasifikimin e produkteve medicinale galenike (përgatesa galenike) nga produktet që kanë Marketing Autorizim të përgatitura në shkallë industriale